Ohze JSC | Kết nối đam mê dẫn đầu công nghệ

Tổng kết học tập tháng 5/2018

Tổng kết học tập, chia sẻ tháng 5/2018

– Team kỹ thuật và team sáng tạo đang bằng nhau về tổng số đề tài đã thực hiện.

– Điểm cao nhất đang thuộc về Lê Hồng Linh (8,5 điểm) với chủ đề Kỹ năng quản trị bỏ túi

– Cuộc đua tìm kiếm trạng nguyên vẫn còn cơ hội cho tất các team và các member, hãy cố gắng giật giải nào 😀

Add Comment