Tầm nhìn và sứ mệnh

Với Sứ mệnh “Tận hưởng niềm hạnh phúc trong việc áp dụng công nghệ kết nối, phục vụ và phát triển con người”, hướng tới Tầm nhìn phát triển đến năm 2018: “Kết nối nhu cầu, gia tăng giá trị cuộc sống cho 30 triệu người”. Sân Đình sẽ trở thành Hệ sinh thái bền vững, là một trong những môi trường sống và làm việc hấp dẫn nhất Việt Nam.