Kết quả đạt được

Các sản phẩm của công ty luôn hướng tới mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho người dùng, Diễn đàn hoạt động mở, là nơi các thành viên có giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Công ty luôn chú trọng đến phát triển đội ngũ, tạo môi trường làm việc vui tươi, thân thiện, mọi người làm việc theo sở thích của mình, nhìn thấy được những cơ hội và sự phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai

  • 24/10/2016: Hệ sinh thái Sân Đình chào đón thành viên thứ 4.000.000
  • 13/01/2017: OKRs chính thức được chọn làm hệ thống quản trị toàn công ty
  • Xây dựng văn hóa học tập, thúc đẩy sáng tạo toàn công ty