null

Bùi Việt Thành

Founder & C.E.O

null

Đào Anh Tuấn

eQuality Insurance Manager

null

Nguyễn Đức Giang

Product Manager

0
Thành viên
null

Nguyễn Xuân Trường

Technical & Product Manager

null

Bùi Thế Vinh

Infrastructure Manager

null

Trịnh Viết Nam

R&D Manager

null

Đỗ Xuân Quyết

Software Developer

null

Vũ Tiến Dũng

Software Developer

null

Dương Thanh Hải

Software Developer

null

Lưu Thế Lâm

Software Developer

null

Hà Giang Nam

Software Developer

null

Phạm Văn Thanh

Intern

null

Đặng Tiến Quy

Intern

null

Tô Tấn Tài

Intern

null

Nguyễn Xuân Trường

Intern

null

Hoàng Thế Thượng

Intern

null

Vũ Tiến Đại

Intern

null

Nguyễn Đức Giang

Design Manager

null

Nguyễn Minh Hiệu

Concept Artist

null

Nguyễn Ngọc Bích

Graphic Designer

null

Lê Thị Luyến

Graphic Designer

null

Ngô Chi Mai

Intern

null

Ngô Như Ân

Sales Manager

null

Đỗ Tiến Mạnh

Account Executive

null

Lương Ngọc Anh

Customer Service Executive

null

Trần Anh Đức

Customer Service Executive

null

Phạm Thúc Phương

Customer Service Executive

null

Lê Hồng Linh

Marketing Manager

null

Bùi Tuấn Anh

Social Marketing Excutive

null

Bùi Việt Bách

Social Marketing Excutive

null

Phạm Việt Phương

Human Resource

null

Bùi Hồng Thắm

Finance & Accounting Manager

null

Tô Thị Lý

Accountant