Ohze JSC | Kết nối đam mê dẫn đầu công nghệ

Hướng dẫn post bài sử dụng wordpress

Hướng dẫn post bài

  1. Truy cập trang quản lý của wordpress tại url https://ohze.net/wp-admin
  2. Sử dụng thông tin đăng nhập đã gửi đến email của từng người, nhập vào form đăng nhập và nhấn login.
  3. Sau khi đăng nhập thành công, chọn Post -> Add New hoặc truy cập vào url https://ohze.net/wp-admin/post-new.php
  4. Tại màn hình tạo mới bài post, xem hình ảnh phía dưới để biết cách tạo hoặc lưu nháp một bài post

Hướng dẫn đổi mật khẩu

  1. Sau khi đăng nhập, chọn Users -> Your Profile hoặc truy cập url https://ohze.net/wp-admin/profile.php
  2. Kéo xuống dưới phía Account Management -> New Password có nút Generate Password, ấn vào nút đó hệ thống sẽ tự sinh ra một mật khẩu phức tạp, xóa đi và nhập lại mật khẩu mong muốn, trường hợp mật khẩu yếu, hệ thống sẽ hiện ra ô chọn Confirm use of weak password, tích vào ô đó để xác nhận sẽ dùng mật khẩu yếu. Cuối cùng nhấn Update Profile để hoàn tất cập nhật.
  3. Trường hợp các tài khoản quên mật khẩu, gửi email đến linhnt@sandinh.net để được cấp lại.
Add Comment